Fent servir l'ordinador
Fent servir l'ordinador.

Dimecres 25 de novembre s'engega el curs d'Informàtica avançada al Telecentre de Lluçà.

Tindrà una durada de 20 hores i es farà en l'horari: 18,15 - 19,45.

Quan

Altres detalls

Nivell del curs
intermig