Imatge del Facebook
Imatge del Facebook.

 NIVELL ESPECIALITZAT:

Els cursos d'aquest nivell estaran adreçats a aquelles persones amb coneixements alts d'informàtica que es vulguin especialitzar en el coneixement del programari per a elaborar bases de dades, l'edició i el retoc d'imatges, creació del seu propi bloc i o apernentage del funcionament de les xarxes socials.

Curs: Tractament d'imatge

OBJECTIU: Adquirir els coneixements bàsics relacionats amb el Facebook i el seu funcionament a nivell d'usuari. Aquest curs està destinat als que ja tenen un Facebook, però en volen millorar el seu rendiment.

Torn matí: 10-12h.

Torn tarda: 18.15-20.15h 

Quan

Altres detalls

Edició
1
Nivell del curs
inicial
Preu
45 euros (* Bonificat: 22,5 euros)
Manual del curs
Creat pel mateix dinamitzador del centre