Curs comunicació i gènere de Pimec
Curs comunicació i gènere de Pimec. 2 022.

Apostar per una comunicació que no perpetui les dinàmiques masclistes hegemòniques també implica entendre què son i com afecten les desigualtats en el nostre sistema social. I encara més important: poder autoavaluar-nos per saber fins a quin punt estem incorporant nosaltres la perspectiva de gènere.

El curs "Comunicar per a la igualtat efectiva de dones i homes" és una formació gratuïta en línia de 2 hores per a entendre què és la perspectiva de gènere i els seus principals conceptes, fomentar el debat i la reflexió al voltant dels sistemes que propicien situacions d’opressió i privilegi a la nostra societat i conscienciar sobre la importància d’incorporar la perspectiva de gènere a la comunicació. Per inscriure's al curs cal que t'identificar-se a la plataforma Pimec aquí.

Quins són els continguts formatius?

• Aprenem a diferenciar conceptes: sexe biològic, gènere, identitat sexual, expressió de gènere, orientació sexual, androcentrisme i patriarcat.
• Què és la perspectiva de gènere?
• La mirada interseccional
• Fonaments jurídics per una comunicació no sexista
• Autodiagnosi en clau de gènere: quin és el meu punt de partida?
• Breus apunts i recursos sobre llenguatge, imatge, contingut i canals
• Bones pràctiques i exemples d'una comunicació amb perspectiva de gènere

Quan

On

Format virtual

Altres detalls

Nivell del curs
inicial