Calculadora
L'ICAB organitza una càpsula formativa sobre gestió econòmica, el 22 de març, de 9.30 a 13.30 hores..

Amb aquesta formanció es pretén oferir als i a les participants coneixements teòrics i pràctics per a la millora en la gestió econòmica-financera, sobre l'eficiència i rendibilitat del projecte i per poder analitzar la viabilitat del seu negoci. La sessió anirà a càrrec d'Ivan de San Nicolàs.

Programa:

  • Conceptes
  • Inversió vs Finançament
  • Ingressos vs Cobrament
  • Despeses vs Pagaments
  • Costos Fixes vs Costos Variables
  • Punt d’Equilibri
  • Estats Comptables Previsional
  • Balanç Inicial
  • Compte de Resultats
  • Quadre de Tresoreria i Balanç Final.

Es fomentarà la posada en comú i interacció entre els/les participants.

Més informació i inscripcions

Quan

On

ICAB
C/ Mallorca, 283