Representants que van signar l'acord per crear el Consell TIC de Catalunya
Representants que van signar l'acord per crear el Consell TIC de Catalunya.

L’acte de signatura va tenir lloc el 20 de juliol a la seu de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació. Va estar presidit pel secretari general del Departament d’Empresa i Ocupació, Enric Colet, i el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich.

Les entitats signants són col·legis professionals, centres tecnològics, universitats, associacions empresarials i professionals. La Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic i la Fundació i2Cat, per exemple, hi formen part.

L’objectiu del Consell TIC serà aprofitar les sinergies entre l’àmbit públic i privat per promoure una economia d’innovació i alt valor afegit basada en l’ús intensiu de les TIC. A més d'assessorar el Govern, aquest òrgan elaborarà informes, estudis i recomanacions perquè les entitats TIC que s’hi adhereixin duguin a terme plans d’actuació conjunts amb el sector públic.

En base a l’acord signat, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Empresa i Ocupació i les 14 entitats signants procediran a definir-ne l’estructura i el funcionament definitiu, així com també els experts independents que n’han de formar part.

Més informació: A la notícia publicada a Gencat.cat.