Premis de Civisme 2008
Premis de Civisme 2008.

Organisme: DGAP – Generalitat de Catalunya.

XXIII Premis Jaume Ciurana a l'actuació cívica juvenil.

 • Beneficiaris: grups d'un mínim de 6 joves majors de 12 anys*.
  • Projecte:
   • Que hagin realitzat una activitat cívica meritòries, de manera voluntària i gratuïta.
   • Que hagi estat realitzat en algun indret de l'àmbit lingüístic català.
   • Que pertanyi a alguna de les següents modalitats:
    • En favor de les persones.
    • En millora de l'entorn natural.
 • Premis:
  • En favor de les persones:
   • Primer premi: 2.000 €.
   • Segon premi: 1.300 €.
   • Tercer premi: 700 €.
  • En favor de l'entorn natural:
   • Primer premi: 2.000 €.
   • Segon premi: 1.300 €.
   • Tercer premi: 700 €.

* Tot i que no és necessari que els joves pertanyin a una entitat per a participar, en cap cas es lliuraran premis en efectiu a grups de menors no vinculats a una entitat.

XXVII Premis Serra i Moret per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana.

 • Beneficiaris: persones o grups de persones majors de 18 anys.
 • Projectes (en llengua catalana):
  • Assaig sobre qualsevol tema relacionat amb el civisme.
  • Treball pedagògic.
  • Còmic.
  • Producció audiovisual.
 • Premis:
  • Assaig: 6.000 €.
  • Treball pedagògic: 3.000 €.
  • Còmic: 2.400 €.
  • Producció audiovisual:
   • Primer premi: 2.000 €.
   • Segon premi: 600 €.

XIV Premi Civisme als Mitjans de Comunicació.

 • Beneficiaris: autors, institució o entitat pública que hagin produït o emes programes o treballs periodístics que es presentin al concurs.
 • Projectes: treballs o conjunts de produccions que hagin sobresortit pel tractament dels valors del civisme i hagin exercit un determinat impacte social en les següents modalitats:
  • Producció o conjunt de produccions televisives.
  • Producció o conjunt de produccions radiofòniques.
  • Treball o conjunt de treballs per a la premsa escrita.
  • Pàgina web de contingut cívic.
 • Primers premis:
  • Treballs televisius: 6.000 €.
  • Treballs radiofònics: 3.000 €.
  • Treballs per a la premsa escrita: 3.000€.
  • Pàgina web de continguts cívics: 3.00 €.

Termini de presentació de projectes (per als 3 premis): 31 de gener de 2009.

Més informació: