Presentació al Fòrum d'Innovació del MID el 2012
Presentació al Fòrum d'Innovació del MID el 2012.

El MID és un programa anual de BCD Barcelona Centre de Disseny que promociona el talent creatiu i busca posicionar Barcelona com a seu de l'emprenedoria creativa a Europa. Una via que ofereix per connectar projectes creatius amb el mercat és a través de la convocatòria Idea creativa busca empresa, oberta a persones de qualsevol edat propietàries d'un projecte innovador i creatiu amb encaix en alguna de les categories de la crida: Kids (infància), Esports, Hàbitat i Moto.

Les inscripcions es podran fer fins al 8 de setembre. Al presentar el projecte caldrà especificar en quina categoria participa o especificant si està vinculat a més d'una categoria. Els projectes poden ser individuals o grupals, indicant sempre la totalitat dels membres de l'equip.

Els/les finalistes tindran l'oportunitat de presentar el seu projecte davant empreses dels segments representats (infància, esport, moto i hàbitat) al Fòrum d'Innovació del MID, que se celebrarà el 30 d'octubre de 2014. A més, els projectes finalistes s'exhibiran al Disseny Hub Barcelona, en una exposició que s'inaugurarà el 4 de novembre.

També podran participar en accions de networking, tenir presència a l'exposició en línia al web del MID i en el catàleg que es distribuirà entre empreses i inversors.

El calendari de la convocatòria serà el següent:

  • Inscripció: fins al 8 setembre 2014
  • Selecció de projectes: 22 setembre 2014
  • Presentació de prototips: fins el 13 d'octubre del 2014 (només per semifinalistes)
  • Selecció de projectes finalistes: 17 octubre 2014
  • Fòrum d'Innovació: 30 octubre 2014
  • Exposició al Disseny Hub Barcelona: 4 novembre 2014

 

Més informació:

 

  • Bases de la convocatòria
  • Formulari d'inscripció
  •