Logotip SOC
Logotip SOC.

Organisme: Servei d'Ocupació de CatalunyaGeneralitat de Catalunya

Beneficiaris: entitats integrants dels pactes territorials per l'ocupació, que són les administracions locals, els agents econòmics i socials representatius del territori.

Àmbits prioritaris d'actuació.

 • Millora de la qualitat en l'ocupació.
 • Promoció de polítiques d'igualtat d'oportunitats en el mercat laboral.
 • Promoció de l'esperit emprenedor. Suport a les PIMEs. Actuacions adreçades a la diversificació del teixit productiu. Sectors emergents.
 • Promoció d'estratègies de dinamització sectorial i estructuració del territori.

Quantia de les subvencions: segons el tipus de programa o línia.

 • Accions d'anàlisi, assistència tècnica i promoció:
  • Màxim del 70% del cost o bé 12.020'24 €.
 • Contractació de personal tècnic i de suport:
  • 100% del cost de contractació fins a 6 mesos.
 • Contractació de personal tècnic per a la realització d'accions d'orientació i itineraris:
  • 100% del cos de despesa de contractació dels tècnics i del suport administratiu. A més a més, es podran subvencionar despeses de coordinació (10%). Import màxim de 31.817'22 € anuals per tècnic a jornada completa i 22.272'06 € anuals per suport administratiu a jornada completa fins a 6 mesos.

Data de publicació al DOGC: 8 d'octubre de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes comptant a partir de l'endemà de la data de publicació.

Més informació: