Materials sobre la instal·lació i el funcionament de xarxes amb programari lliure, tallafocs i altres opcions avançades.

[Xarxes i Linux]
Descripció del material: 10 capítols sobre temes de Xarxes i Linux: distribucions, instal·lació, xarxes, DNS, HTTP, Apache, tallafocs, còpies de seguretat...
Nivell: avançat
Format de presentació: Fitxes PDF
Autoria: Ajuntament Santa Bàrbara