La Xarxa Punt TIC presenta la seva granja de wikis, WikiTIC, que neix amb l'objectiu de servir de plataforma per al desenvolupament col·laboratiu de coneixement i material formatiu entre professionals.

WikiTIC
WikiTIC.

Dins la granja trobareu wikis de diferents tipus i amb un material inicial, que anirà creixent i millorant amb les diferents contribucions i adaptacions a la realitat dels vostres Punt TIC. La granja de wikis ja compta amb alguns continguts, però aquest és només un punt de partida. Necessita de la participació dels dinamitzadors i dinamitzadores per tal de convertir-se en una font d'informació de referència en l'àmbit de la societat de la informació.

Ara per ara, WikiTIC ofereix tres tipus de wikis:

  • Enciclopèdiques: Una sobre accessibilitat i una altra sobre seguretat amb les TIC.
  • Formatives: Sobre la comunicació al món digital i sobre participació i cultura digital.
  • Activitats i jornades: Són wikis creades els anys anterior per la Xarxa Punt TIC amb lobjectiu de dinamitzar i dotar de continguts celebracions com ara el Dia d'Internet o les Jornades de la Internet Social.

Cal la participació de dinamitzadors i dinamitzadores per al desenvolupament de les wikis que ja existeixen a la Xarxa Punt TIC, però també per a la creació de noves wikis per al treball col·laboratiu entre les persones dinamitzadores de la xarxa única.

Com participar-hi?

Les persones que dinamitzen Punt TIC només han d'emplenar aquest formulari. Caldrà indicar si volen participar a una o més wikis de les ja existents o crear-ne una de nova, tot especificant els detalls (títol, objectius, observacions, etc.). Posteriorment, l'Oficina Tècnica s'hi posarà en contacte per confirmar el compte.

La presentació de la granja de wikis de la Xarxa Punt TIC coincideix amb el Dia d'Internet de 2010, però no és pas una activitat que es limiti a aquesta commemoració. WIkiTIC és un projecte a llarg termini que vol esdevenir una font de referència en l'àmbit de les TIC i la societat de la informació. Per assolir aquest objectiu necessita de la implicació i col·laboració de les persones dinamitzadores, que són les úniques que poden fer que aquest projecte es desenvolupi i s'amplii. Animeu-vos a participar-hi!