L'ACTIC és el certificat  que acredita les competències digitals emès per la Generalitat de Catalunya i és clau per aconseguir una ciutadania digital apoderada i una societat digital més justa i equilibrada. T'expliquem com funciona.

<p>La situació de pandèmia provocada per la covid-19 ha sacsejat totes les esferes de la vida i ara les competències digitals són més necessàries que mai. Aquest certificat acredita que una persona té uns nivells concrets de<strong> competències en l'àmbit digital</strong>. Aquestes competències són de<strong> tres tipus</strong>: bàsiques o nivell 1, intermitges o nivell 2 i avançades o nivell 3. En aquest <strong>vídeo</strong>, parlem amb <strong>Joana Barbany</strong>, Directora General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya i amb <strong>David Monforte Meyer</strong>, Gestor de continguts de l'ACTIC que ens expliquen els diferents nivells d'acreditació i què cal fer per aconseguir-los.</p>