.

Organisme: Fundació pel Desenvolupament Infotecnològic de l'Empresa i la Societat (FUNDETEC)

Objectius: premiar iniciatives o projectes el titular dels qual sigui, o bé una entitat pública o privada, o bé una entitat sense ànim de lucre, que estiguin especialment destinats a potenciar el foment de les noves tecnologies i a disminuir l'escletxa digital.

Candidats per a cada tipus de premi:

  • Entitats privades o públiques (màxim 2 iniciatives o projectes).
  • Persona física o jurídica sense ànim de lucre (màxim 2 iniciatives o projectes).

Categories (per als 2 tipus de premi):

  • Millor iniciativa destinada als Ciutadans.
  • Millor iniciativa destinada a PIMEs, Microempreses i Autònoms.

Premis:

  • Entitats privades i públiques: trofeu commemoratiu.
  • Persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre: trofeu commemoratiu i 15.000€.

Termini de presentació de candidatures: 4 de desembre de 2009.

Més informació: