Esteu documentant aquest confinament a través d'un diari, fotografies, etc? L’espai virtual 'Memòries del Confinament' permet l’enviament de testimonis escrits, imatges o audiovisuals per a conservar les vivències individuals i col·lectives a fi de garantir el dret a la memòria popular del confinament de la ciutat de Barcelona. 

L'objectiu és que aquests arxius afavoreixin la recuperació de la memòria de l’episodi del confinament. Les aportacions ciutadanes seran tractades com una donació per a la construcció de la memòria ciutadana de Barcelona. 

La iniciativa busca conservar aquestes experiències i que perdurin, més enllà del relat oficial provinent dels poders públics. Sota aquesta premissa, es vol fomentar l’exercici de deixar testimoni directe d’una vivència que pugui contribuir a explicar a la ciutadania d’avui i de demà, amb el màxim de veus possible, un episodi que haurà canviat la societat i marcat un punt d’inflexió en les vides de milions de persones.

Com funciona?

Cal accedir al formulari de Recollida de testimonis per a les memòries del confinament. A continuació, emplenar els camps obligatoris per afavorir la catalogació posterior.