Imagte robot Mbot
Imagte robot Mbot. Llicència: Tots els drets reservats.

El passat dimarts 7 de maig es va realitzar un taller d'iniciació a la robòtica amb els nens i nenes del Servei d'Intervenció Socioeducativa de l'Alta Ribagorça. El taller s'engloba dins un conjunt d'activitats enfocades en el marc de projectes d'innovació social digital.

El taller ha estat una primera sessió enfocada al muntatge del robot mBot, del Kit de Robòtica Educativa dels que ofereix MakeBlock, així com la seva posada en marxa i funcionament bàsic amb el comandament a distància que acompanya al robot.

Aquesta sessió s'acompanyarà posteriorment amb sessions d'ampliació del robot, així com la seva programació, que permeti posar en pràctica la cultura maker i el pensament computacional entre els més joves.

im1