Logotip de l'Institut Català de les Dones
Logotip de l'Institut Català de les Dones.

Organisme: Institut Català de les Dones

Entitats sol·licitants:

 • Associacions no participades per les administracions públiques.
 • Fundacions no participades per les administracions públiques.
 • Organitzacions sindicals.
 • Cooperatives sense finalitat de lucre.

Línies:

 • Línia A. És per als projectes que compleixen aquests tres requisits:
  • tenen un pressupost màxim de 2.500 euros
  • que fomentin el teixit associatiu de dones al territori
  • són presentats per entitats que proposen actuacions adreçades a
   potenciar la interrelació de les dones.
 • Línia B. És per als projectes amb pressupost superior als 2.500 euros o relacionats amb els àmbits de competència de l’Institut Català de les Dones, és a dir, tots els que no compleixen els tres requisits de la línia A. En aquesta línia a l’hora de justificar s’ha d’aportar la documentació que estableix la base 11 de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: 3 de juny.

Més informació