logo_soc_v2.jpg
Logo SOC.

Organisme: SOC Generalitat de Catalunya.

Objectius: realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament a les comarques esmentades. El programes i tipus d'accions que poden ser subvencionats es troben a l'apartat II de la Carta de serveis per a les comarques acollides al Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal: l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta. Projecte: “Treball a les 4 comarques”.

Beneficiaris:

  • Ens locals de les 4 comarques,
  • els seus organisme autònoms,
  • les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació.

Quantia: fins el 90% del cost total.

Data de publicació al DOGC: 30 de juliol de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'octubre de 2009.

Més informació: