logo_departament_cultura
logo_departament_cultura.

Organisme: Generalitat de Catalunya.

Objecte: Projectes en català o aranès que fomentin el periodisme i l'espai català de comunicació.
Dues modalitats:

  • Subvencions per a col·legis i organitzacions professionals, representatives de l'àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Subvencions per a projectes relacionats amb els mitjans de comunicació d'entitats privades sense ànim de lucre.

Beneficiaris:

  • Col·legis i organitzacions professionals, representatives de l'àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Entitats privades sense ànim de lucre que disposin d'un mitja de comunicació. Excepcions:
    • Aquelles que estiguin finançades i/o gestionades per institucions públiques.
    • Aquelles que tinguin més d'un 50% del contingut de publicitat.

Activitats subvencionables: Activitats formatives, informatives, de difusió, de vertebració de l'espai lingüístic català, de foment de la lectura, etc.
Cada sol·licitant podrà presentar 2 projectes.

Data límit de presentació: 1 mes.

Més informació: