.

Subvencions per a la promoció de l'economia social on Dipity.

 

 

Organisme: Ministeri de Treball i Immigració.

Objectius:

  • Finançament de les despeses derivades de la realització d'activitats de promoció de la economia social, la responsabilitat social de les empreses i el treball autònom.
  • Finançament parcial de les despeses generals de les associacions de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció, de treballadors autònoms i altres ens representatius de l'economia social de l'àmbit estatal.

Beneficiaris:

  • Entitats associatives de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció, de treballadors autònoms de caràcter intersectorial, altres entitats representatius de l'economia social que integrin fundacions sense ànim de lucre i universitats.
  • Entitats, d'àmbit estatal, associatives de cooperatives i de societats laborals, d'empreses d'inserció, de treballadors autònoms de caràcter intersectorial així com altres entitats representatives de l'economia social.

Despeses subvencionables:

  • Activitats que responguin a la natura de l'activitat subvencionada.
  • Per a la promoció de l'economia social, la responsabilitat social de les empreses i el treball autònom: formació, congressos, estudis, accions de difusió...
  • Recolzament a les entitats associatives i a altres entitats representatives de l'economia social (part de les despeses generals).

Quantia: fins a esgotar el crèdit.

Data de publicació al BOE: 21 de desembre de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes després de la publicació.

Més informació: