El DGAP convoca subvencions a través de la Secretaria d'Acció Comunitària per a ens locals en matèria d'actuacions comunitàries d'intervenció i inclusió social. Termini: 1 mes.

Subvencions per a la cooperació interadministrativa en accions comunitàries
Subvencions per a la cooperació interadministrativa en accions comunitàries.

Organisme: SAC DGAP Generalitat de Catalunya.

Objectius: atorgar subvencions en matèria d'actuacions comunitàries d'intervenció i inclusió social que dugin a terme els ens locals de Catalunya.

Activitats subvencionables:

  • Programes d'intervenció i atenció a la comunitat gitana.
  • Programes d'actuacions comunitàries d'inclusió social a barris, d'àmbit venïnal.
  • Programes per a lluitar contra la bretxa digital mitjançant la dinamització comunitària amb NNTT.

Beneficiaris:

  • Ajuntaments de Catalunya.
  • Consells Comarcals de Catalunya.

Data de publicació al DOGC: 24 de març de 2009.
Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC.
Termini per a presentar les justificacions: 10 de desembre de 2009.

Més informació: