Subvencions destinades a incentivar els projectes i activitats de valoració tecnològica
Subvencions destinades a incentivar els projectes i activitats de valoració tecnològica.

Organisme: CIDEM

Objectius: Incentivar projectes i activitats de valoració tecnològica duts a terme per entitats oferents de tecnologia. Es poden rebre 3 tipus diferents d'ajuts:

  • Tipus 1: Projectes de valoració tecnològica que es desenvolupin des de la fase precompetitiva fins a la prova de concepte o prototip.

  • Tipus 2: Projectes de revisió i avaluació inicial de l'estoc de coneixement acumulat en les institucions de recerca amb possibilitats de ser valorat.

  • Tipus 3: Projectes de fusió o creació d'estructures estables de col·laboració entre centres de la Xarxa IT i altres centres del sistema català de transferència tecnològica.

Beneficiaris:

  • Tipus 1 i 2: Entitats jurídiques sense afany de lucre, amb establiment operatiu a Catalunya.

  • Tipus 3: Entitats jurídiques sense afany de lucre que tinguin algun centre a la Xarxa IT.

Intensitat dels ajuts:

  • Fins el 100% del cost subvencionable.

  • Màxim de 100.000€ per a projectes del tipus 1 i 3.

  • Màxim de 15.000€ per projectes de tipus 2.

Data de publicació al DOCG: 9 de juny de 2008.

Terminis de presentació:

  • Fins el 22 de juliol de 2008.

  • Del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2008.

Més informació: bases.