El Departament d'Acció Social i Ciutadania convoca un total de 8 subvencions per a entitats sense ànim de lucre en diferents àmbits. Termini: 1 mes.

Subvencions del Departament d'Acció Social i Ciutadania
Subvencions del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Organisme: DSAC Generalitat de Catalunya.

Objectius: oferir subvencions diverses a entitats.

Subvencions:

  • Manteniment de programes en supressió de barreres de comunicació i adquisició/adaptació de mitjans de transport col·lectius adaptats.
  • Manteniment de programes de serveis socials.
  • Realització de programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
  • Construcció o reforma d'allotjaments per a treballadors temporers.
  • Lluita contra els maltractaments i la violència masclista en l'ambit familiar.
  • Àmbit gai, lesbià i transsexual.
  • Programes d'infància i adolescència.
  • Adquisició o reforma de centres d'acollida o residencials d'acció educativa o pisos assistits o centres oberts.

Beneficiaris (consultar cada subvenció específica):

  • Entitats legalment constituïdes sense afany de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes comptant des de la publicació de la convocatòria al DOGC (6 de març de 2009).

Més informació: