Imatge:logotip Departament d'Acció Social i Ciutadania
Imatge:logotip Departament d'Acció Social i Ciutadania.


Organisme: Departament d'Acció Social i Ciutadania

Objecte: Concessió de subvencions del Departament d'Acció Social i Ciutadanania per a l'exercici 2010.

Beneficiaris:  entitats legalment constituïdes que no tinguin afany de lucre, llevat que les bases específiques de cada programa estableixin el contrari.

Programes subvencionables:

  • Supressió de barreres en la comunicació i l’adquisició o adaptació de mitjans de transport col·lectiu adaptat.
  • Manteniment de programes de serveis socials.
  • Realització de programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
  • Construcció, habilitació, reformes, ampliació, condicionament, millora o subministrament d’allotjaments per a persones treballadores temporeres.
  • Programes en matèria de famílies i de lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista.
  • Programes per al col·lectiu gai, lèsbic i transsexual.
  • Programes en matèria d'infància i adolescència.
  • Projectes d’adquisició, millora, reforma,rehabilitació i equipament de centres d’acollida o residencials d’acció educativa,pisos o residències per a joves i centres oberts d’infants i adolescents.

Data de publicació al DOGC: 7 d'abril de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: un mes.

Més informació: