Què és sobirania tecnològica? I els data commons, la governança de dades o els drets digitals? Expliquem alguns conceptes.

La sobirania tecnològica és un corrent social que promou l'apoderament col·lectiu en les noves tecnologies creant una ciutadania conscient del seu ús i consum.

A Catalunya, la Carta catalana per als Drets i les Responsabilitats Digitals coordinada pel Govern amb participació d'entitats i persones de la societat civil, vetlla per garantir els drets digitals i les llibertats de les persones en l'era digital. Una eina oberta a la ciutadania des d'ón imaginar la societat que volem.

En aquest vídeo us expliquem conceptes com el programari lliure o les dades obertes per un Internet inclusiu i obert a tothom.