L'Institut Català de les Dones obre la convocatòria del 2010 per al programa ENDE, consistent a fer l'entrega d'equipament informàtic a entitats de dones destinat al seu apropament a l'ús de les TIC. Termini: 30 dies.

Logo ICD
Logo ICD.

Programa ENDE 2010 on Dipity.

Organisme: Institut Català de les Dones.

Objecte: concessió de 207 equipaments (1 portàtil + programari + impressora multifunció) destinats a promoure l'apropament de les entitats de dones as les TIC, amb l'objectiu de fonamentar la seva inclusió digital.

Beneficiaris: associacions i fundacions de dones sense ànim de lucre amb seu social a Catalunya i que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre.
  • Que la totalitat de membres de la junta siguin dones,.
  • Que els objectius dels estatuts siguin dur a terme actuacions encaminats a proporcionar drets a les dones eliminar desigualtats, i garantir al seva qualitat de vida.
  • Que disposi d'espai propi.
  • Que proposin una persona membre de l'entitat per a per al seguiment de la formació especifica i posterior transmissió d'aquest coneixement a la resta de membres de l'associació.
  • Que disposin de connexió a Internet.

Data de publicació al DOGC: 23 de març de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals.

Més informació: