Logotip Connecta't
Logotip Connecta't.

El programa s’adreça a les persones aturades, registrades a les oficines de Treball de la Generalitat, amb especials dificultats per trobar feina. L’objectiu és oferir-los una mínima formació en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i dotar-los d’eines digitals per a la recerca d’un lloc de treball. Aquesta formació, 1.200 hores mensuals durant el període comprés entre juny i desembre de 2010, es duu a terme a 59 municipis de Catalunya, en les instal·lacions de 61 Punt TIC i 18 entitats col·laboradores de l’STSI.

 El contingut formatiu, del que el SOC ja en va fer una prova pilot a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’any 2009, s’organitza en dos mòduls independents de 10 hores cada un:

  • Mòdul A: Eines ofimàtiques i d’Internet (alfabetització digital bàsica)
  • Mòdul B: Creació del Currículum Vitae i d’una carta de presentació. Internet com a eina de cerca de feina

Els formadors/ores, que són dinamitzadors/ores de la Xarxa Punt TIC i d’altres persones contractades per l’STSI a través d’un pla d’ocupació finançat pel SOC, han estat formats prèviament a l’inici dels cursos. Els/les alumnes, uns 6.000 al llarg de tot el programa, són derivats per les oficines de Treball de la Generalitat. El seu número varia en funció de la capacitat de les aules i l’equipament informàtic disponible.

La participació voluntària i desinteressada dels Punt TIC en el programa és una bona oportunitat per reforçar el seu paper com a referent TIC d’àmbit territorial, consolidar la seva oferta de serveis i ampliar el perfil d’usuaris/àries potencials. El SOC, per la seva part, gaudeix l’experiència acumulada pels Punt TIC pel que fa a la formació i dinamització digital i garanteix l’extensió del programa a tota Catalunya.