MoBiment
MoBiment.

Barcelona Activa ha dissenyat el programa Barcelona en moBiment. SITUA'T en el sector Mobile, amb l'objectiu de difondre les oportunitats professionals i de negoci del sector Mobile. El programa inclou sessions ocupacionals i de sensibilització i un programa de cursos de formació. 

Durant les sessions, que es duran a terme entre el 29 de maig i el 26 de juny, s'informarà de les oportunitats professionals i els perfils més sol·licitats del sector Mobile. El contingut i calendari d'aquestes sessions introductòries, gratuïtes i obertes a tots els públics està disponible a la web de Barcelona Activa
 
L'oferta formativa del programa Barcelona en moBiment coincideix amb els cursos del programa mTalent, de formació tecnològica en el sector Mobile, promogut per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el GSMA i la Fundació Mobile World Capital. L'oferta inclou, entre d'altres cursos, els següents: 
  • Comercialització de dispositius
  • Desenvolupament d'aplicacions
  • Millora i control d'aplicacions
  • Màrqueting Mobile i usabilitat
Aquests cursos s'adrecen de forma prioritària a les persones en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) a les oficines de treball de la Generalitat (SOC). Més informació al web del programa.