Fitxes per iniciar-se en l'ús del sistema operatiu Linux.

[Primeres passes amb Linux]
Descripció del material: Transparències d'introducció sobre conceptes generals de maquinari i sobre l'ús del sistema operatiu Linux.
Nivell: Introductori
Format de presentació: PDF
Autoria: Associació d'Usuaris de GNU/Linux de Catalunya Central (Catux)