Logo_FundacioLluisVives
Logo_FundacioLluisVives.

Organisme: Fundació Lluís VivesUnió EuropeaKPMG

Objectius: assessorament, capacitació i acompanyament en el desenvolupament de plans estratègics d'ONGs d'acció social.

Beneficiaris: un total de 15 ONGs d'acció social de l'estat espanyol que compleixin els següents requisits i característiques:

  • Organitzacions mitjanes.
  • Acció social orientada a col·lectius en risc d'exclusió social.
  • 5 o més persones contractades en plantilla estable a jornada completa.
  • Antiguitat superior a 5 anys.
  • Ingressos superiors a 100.00 € i inferiors a 5.000.000 €.
  • Que prestin serveis d'acció social.
  • Que existeixi la decisió per part de l'organització de fer un pla estratègic, mitjançant un acord formal per part de l'òrgan de govern.
  • Que s'hagi pres la decisió de reservar recursos pel bon desenvolupament del pla estratègic.

Termini de presentació de sol·licituds: 22 de gener de 2010.

Més informació: