Ajuts videojocs
Ajuts videojocs.

El subprograma MEDIA, amb l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu per a operar de manera transnacional i internacional, ha de donar suport a la mesura següent:

El desenvolupament de les obres audiovisuals europees, en particular films i obres televisives, tal com ficció, documentals, films infantil i d’animació, així com obres interactives i videojocs i multimèdia amb gran potencial per a circular a través de les fronteres. 

Sota aquesta línia de suport, només poden presentar propostes per a desenvolupar conceptes o projectes de videojocs.

Destinataris:

Empreses de producció europees independents que puguin demostrar experiència prèvia en el camp dels videojocs. 

Obres elegibles i criteris d'admissió 

Només seran elegibles aquells videojocs destinats a ser explotats comercialment.

Termini de presentació de candidatures: 28/03/2014.

Per més informació aquí