Imatge per difondre l'Smart City Expo 2019
Imatge per difondre l'Smart City Expo 2019. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

L’Ajuntament ofereix a les iniciatives un espai de temps de 20 minuts per fer una presentació a l'estand oficial amb aforament de 40 persones, pantalla gran i megafonia, assignació de 10 entrades “visitor” per accedir els 3 dies de durada del l’Smart City Expo World Congress i difusió al canals i xarxes socials municipals i premsa.

La data límit de presentació de sol·licituds és el 6 d'octubre.

Els requisits obligatoris són:

  • Ser una entitat, associació, startup o empresa innovadora del sector Smart City.
  • Vinculació de la iniciativa als reptes actuals i futurs de la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania.
  • Iniciatives alineades amb els següents àmbits: governança local, participació ciutadana, economia Local, interacció social, habitatge, mobilitat o planificació urbana.

Un comitè de selecció tindrà en compte el grau d’innovació, originalitat i implementació, així com el seu impacte i valor social sobre la ciutat i els seus ciutadans.

Per a participar, cal omplir i enviar aquest formulari en el termini establert.