L’IOC oferirà un CFGS d'animacions 3D, jocs i entorns interactius
L’IOC oferirà un CFGS d'animacions 3D, jocs i entorns interactius. Tipus de lletra: Institut Obert de Catalunya.

El Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animacions 3D, jocs i entorns interactius començarà el mes de febrer de 2017, en el segon semestre d’aquest curs. Seran 2.000 hores formatives i 12 mòduls. Els/les alumnes que s’apuntin a aquest curs de l'IOC aprendran a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva i videojocs integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació.

Els/les professionals titulats podran exercir la seva activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l'animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva i els videojocs, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i els new media.

La matrícula es podrà realitzar del 15 al 25 de novembre de 2016.

TRobareu més informació en aquest folletó informatiu.