El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupa a Catalunya 84.600 treballadors, xifra que suposa prop del 2,7% de la població catalana ocupada, segons dades de l’EPA del tercer trimestre de 2015. Aquest àmbit integra activitats tant del sector industrial (fabricació de components, equips, ordinadors, etc.) com dels serveis (edició de programes, telecomunicacions, processament de dades, reparació d’equips, etc.).

Les TIC a Catalunya
Les TIC a Catalunya. 2016. Font: Generalitat de Catalunya. Llicència: Tots els drets reservats.

El sector TIC s’ha erigit com a generador d’ocupació els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d’activitat amb més bones perspectives econòmiques i socials. La taxa d’atur ha disminuït un 0,8% al 2015 i se situa en el 5,2%, davant el 17,7% de mitjana de la taxa d’atur de Catalunya.

Segons es desprèn d’aquestes dades, el de les TIC és un dels sectors més dinàmics de l’economia catalana. Amb més de 12.800 empreses (xifra que representa un pes relatiu de gairebé el 2% del total d’empreses catalanes), més de 14.000 milions d’euros de facturació anual i més de 200 milions d’euros destinats anualment a inversió en R+D, és un motor de creixement que genera riquesa i ocupació de qualitat. El sector concentra el 70% de la seva activitat al voltant de la ciutat de Barcelona.

Dins del sector de les TIC, cada cop despunta amb més força el subsector de la mobilitat, i més concretament, el d’aquelles empreses que desenvolupen solucions mòbils. Aquest és un fenomen que, sens dubte, s’ha vist reforçat per haver aconseguit la Mobile World Capital per a Barcelona del 2012 al 2023.

 

En aquest sentit, Barcelona disposa d’un ecosistema d’emprenedors i startups de l’àmbit digital amb un gran nombre d’empreses, entitats que fan formació, acceleradores i inversors. Segons es desprèn de l’estudi “Digital Startup Ecosystem Overview 2015” presentat recentment per la Fundació Barcelona Mobile World Capital, aquest ecosistema està format per unes 680 empreses que suposen el 26% de totes les que hi ha escala estatal. Durant el 2015, les principals empreses d’aquest ecosistema han rebut inversions per valor de 264 milions d’euros. Les startups de l’àmbit mobile, amb un 12,8% del total del mercat, són les segones més comunes, per darrere de les de comerç electrònic.

Font: Generalitat de Catalunya