La Biblioteca de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès compta des de 2015 amb un "Library Living Lab"
La Biblioteca de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès compta des de 2015 amb un "Library Living Lab".

Es tracta d'una borsa de treball de tècnic mitjà de gestió de "Living Lab". La missió del lloc de treball és potenciar la relació entre l'administració publica, les empreses, les entitats interessades en el món de la cultura i les persones investigadores i/o usuàries dels espais on s’implanti la figura de "Living Lab".

Les responsabilitats, funcions i tasques d’aquest lloc de treball s’articulen al voltant de tres eixos: la dinamització de la comunitat, el desenvolupament de negoci i el  "networking".

Alguns dels requisits per optar a la plaça són tenir una diplomatura, llicenciatura o titulació equivalent i el nivell C1 de català.

Per a més informació, podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria.