Jornades de treball de l'Asociación de Comunidad de Redes de Telecentros a les Institucions Europees
Jornades de treball de l'Asociación de Comunidad de Redes de Telecentros a les Institucions Europees.

Una de les línies de treball de treball aprovades en el Pla d'Actuació de la Comunidad de Telecentros per a l'any 2010 contemplava l'ampliació de les xarxes de col·laboració i, fins i tot, conèixer de prop les institucions europees que treballen en l'àmbit de la Recerca i de la Societat de la Informació per la cooperació, el creixement i l'ocupació. També considera important estar familiaritzat amb el VII Programa Marc de Recerca i Desenvolupament, la seva evolució i noves perspectives. Arran d'això, ha organitzat unes jornades de treball a Brussel·les, on l'associació vol prendre contacte amb diferents agents i interlocutors/ores que intervenen en les polítiques d'aquest àmbit, a la UE.

La Junta Directiva de l'Asociación Comunidad de Redes de Telecentros visitarà del 26 al 28 de gener l'Oficina d'Extremadura a Brussel·les, el Parlament Europeu i l'Edifici Van Maerlant de la Comisió Europea, on es trobaran i intercanviaran experiències i idees amb responsables de diferents organismes.

Més informació: Jornadas de trabajo de la Junta Directiva de la Asociación de Comunidades de Redes de Telecentros en las Instituciones Europeas