.

La competició s'adreça a joves d'entre 18 i 26 anys que tinguin idees innovadores per canviar el món a través de la tecnologia. Els projectes hauran de donar resposta a un dels sis desafiaments o reptes que planteja el certamen:

  • Millorar les oportunitats d'ocupació per als joves i els treballadors migrants
  • Reduir el malbaratament d'aliments i aigua a nivell individual i al detall
  • Facilitar l'accés als serveis públics per a les persones grans
  • Millora de la predicció de desastres naturals i la resposta a aquests
  • Millorar la seguretat viària per als conductors i vianants
  • Protegir les dades personals sensibles i inspirar la creació de contingut digital local

La competició oferirà a 10 d'aquests joves la possibilitat de participar a la trobada ITU Telecom World 2013, que tindrà lloc a Bangkok del 19 al 22 de novembre. Hi podran assistir a tallers, tutories i sessions de networking, a més de poder rebre un finançament inicial de fins a 10.000 dòlars per projecte.