A través de la Young Innovators Competition 2013 (Competició de Joves Innovadors) l'organització ITU (Unió Internacional de Telecomunicacions) busca joves emprenedors socials amb projectes de base tecnològica. La data límit per presentar-hi candidatures és el 30 de juny.

.

La competició s'adreça a joves d'entre 18 i 26 anys que tinguin idees innovadores per canviar el món a través de la tecnologia. Els projectes hauran de donar resposta a un dels sis desafiaments o reptes que planteja el certamen:

  • Millorar les oportunitats d'ocupació per als joves i els treballadors migrants
  • Reduir el malbaratament d'aliments i aigua a nivell individual i al detall
  • Facilitar l'accés als serveis públics per a les persones grans
  • Millora de la predicció de desastres naturals i la resposta a aquests
  • Millorar la seguretat viària per als conductors i vianants
  • Protegir les dades personals sensibles i inspirar la creació de contingut digital local

La competició oferirà a 10 d'aquests joves la possibilitat de participar a la trobada ITU Telecom World 2013, que tindrà lloc a Bangkok del 19 al 22 de novembre. Hi podran assistir a tallers, tutories i sessions de networking, a més de poder rebre un finançament inicial de fins a 10.000 dòlars per projecte.