Serà el marc oficial a través del qual s'articulin les diferents actuacions i campanyes per conscienciar i capacitar la ciutadania en matèria de ciberseguretat. Així ho ha acordat el Govern aquest dimarts 27 de novembre de 2018. L'objectiu prioritari és promoure una cultura de la ciberseguretat en una societat cada cop més digital.

Ciutadania digital
El Govern dona un nou impuls al programa Internet Segura. Autor: Internet Segura. Llicència: Tots els drets reservats.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) va crear el programa Internet Segura l'any 2010 amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania en general, amb especial atenció a menors i adolescents, pares i mares i professionals de l'ensenyament, sobre les bones pràctiques en la relació amb les noves tecnologies.

Ara, el Govern català ha decidit donar un nou impuls al programa i utilitzar-lo com a eina estratègica pel desenvolupament i ple aprofitament de les oportunitats que ofereix la nova societat digital. De fet, la campanya 'Practica els hàbits cibersaludables', que CESICAT va presentar el passat 14 de novembre, forma part d'aquest nou impuls.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, al qual està adscrit el CESICAT, definirà l’estratègia del desplegament del Programa Internet Segura. Es coordinarà amb altres departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya i promourà mesures de col·laboració amb altres entitats públiques o privades. En aquest sentit, s'ha creat una comissió de coordinació interdepartamental per compartir informació, coordinar accions i establir iniciatives conjuntes. En formaran part tots els departaments que desenvolupin qualsevol acció en aquest àmbit, com ara els d'Ensenyament, d'Interior, d'Empresa i Coneixement, i de Treball, Afers socials i Famílies.