Logo de la campanya "A Internet, controles?"
Logo de la campanya "A Internet, controles?".

L'objectiu de A Internet, controles? és aconseguir que els i les menors siguin curosos amb la seva identitat i la protecció de les seves dades personals en un moment en què tenen un accés molt obert a les noves tecnologies, tant a casa com a l’escola.

La campanya també persegueix que els menors sàpiguen com actuar davant possibles situacions de risc i que puguin explotar amb seguretat totes les potencialitats que els ofereix la xarxa.

A Internet, controles? inclou diferents elements:

 

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.