El Departament d'Acció Social i Ciutadana convoca subvencions per a entitats per al desenvolupament de projectes d'inclusió social per a fer front a situacions derivades de la crisis econòmica. Termini: 1 mes.

Imatge_logo
DASC_logo.

Organisme: Departament d'Acció Social – Generalitat de Catalunya.

Objecte: atorgar subvencions a entitats per a desenvolupar projectes que donin resposta a les situacions de precarietat augmentades per la crisi, seguint les següents línies d'actuació:

  • Desenvolupament de serveis per atendre necessitats bàsiques d'alimentació.
  • Prestació de serveis a persones sense sostre.
  • Projectes d'integració social relacionats amb habitatges d'inclusió social.
  • Projectes innovadors de caràcterr integral en l'àmbit de la inclusió social.
  • Suport a les actuacions relacionades amb l'Any europeu de lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

Beneficiaris: entitats de serveis socials legalment constituïdes i sense afany de lucre.

Data de publicació al DOGC: 18 de juny de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes.

Més informació: