Guia de Defensa Digital per a Organitzacions Socials
Guia de Defensa Digital per a Organitzacions Socials. Autor: La Libre.net. 2021. Llicència: BY-SA.

La defensa digital té com a principi el desenvolupament de capacitats per a disminuir els riscos i amenaces en l'ús de les tecnologies amb l'objectiu d'enfortir el maneig d'informació. Amb un panorama mundial que ens empeny cap a la virtualitat, és important entendre que es reprodueixen les mateixes violències de l'espai físic en els ambients digitals. 

La 'Guia de Defensa Digital per a Organitzacions Socials' creada per organitzacions socials de l'Equador, ofereix eines i consells pràctics per a treballar l'autonomia i protecció a través de sis temes:

  1. Gestió de riscos i incidents digitals: Aquest tema fa referència a l'anàlisi de riscos, amenaces i incidents que comunament enfronten les organitzacions socials i les persones defensores de drets humans, de manera que es donen eines clares per a llegir els perills i poder reaccionar a ells.
  2. Xifratge: Es dóna una introducció al tema de l'encriptació, explicant el seu significat i mostrant usos possibles a partir d'exemples fàcilment comprensibles.
  3. Comunicacions i correu electrònic segur: Davant la situació actual, l'ús de diferents mitjans digitals de comunicació s'ha incrementat. En aquest punt es caracteritzen les ofertes de serveis de missatgeria instantània, videoconferència i correu electrònic, des de la perspectiva de la seguretat i les vulnerabilitats de cadascun, més enllà del que publiciten els seus desenvolupadors.
  4. Suports: Com avui dia els equips electrònics (laptops, computadores d'escriptori, telèfons intel·ligents, tauletes, etc.) contenen tota la informació d'una persona (laboral i personal), en aquest capítol es revisa la importància dels suports periòdics de dades. 
  5. Malware i actualitzacions: Aquest tema desenvolupa una introducció sobre el problema del malware, els seus diferents tipus i les estratègies a seguir per a mantenir la informació protegida de possibles atacs.
  6. Pla de Seguretat Digital: Al final d'aquest document, com a annex, es presenta un esborrany que inclou el marc legal per a comptar amb un punt de partida en el plantejament d'un Pla de Seguretat Digital, que permeti avançar en l'execució d'una estratègia de mitigació i reducció de vulneracions, riscos i amenaces digitals.