Sistema Thead treballen per a promoure una educació que permeti reduir la bretxa digital, afavorir la inclusió, i en el qual nens i nenes tenen accés a una educació que afavoreixi el desenvolupament d'habilitats i competències que augmentin les seves oportunitats per millorar la vida. Parlem amb María Seoane, una de les seves cofundadores.

"Oferim tres serveis principals: formacions de curta o mitja durada, creem recursos i materials inclusius i assessorament de centres educatius", explica Seoane. A més, actualment estan impulsant el projecte d'incubadora creativa "SteamConnectats" amb l'obejctiu de donar una empenta i fer un seguiment proper als centres educatius en el seu propi procés d'incorporació del desenvolupament sostenible de la tecnologia, la robòtica i la programació educatives a nivell de centre, al currículum i a les aules.