La comissió d'Acció Comunitària construeix una màquina eduRecreativa: Snap!Arcade
La comissió d'Acció Comunitària construeix una màquina eduRecreativa: Snap!Arcade. 2019. Llicència: BY.

La Rita Barrachina i el Chris Fanning són dos dels membres de la comissió de tecnologia de la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca, un equipament de gestió veïnal per a usos comunitaris, cooperatius i culturals. Els entrevistem per conèixer amb més detall la seva aposta per la sobirania tecnològica en un espai d'aquestes característiques.

- Què és la LleialTEC i amb quins objectius neix?
La Lleialtec és la comissió de tecnologia de la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca (CELS), -que avui dia ja aplega una cinquantena d'entitats i persones-, i neix amb l'objectiu de
vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri de Sants. Des de la comissió, proposem i implementem eines tecnològiques lliures i ètiques per gestionar l'equipament. A més, acompanyem a les sòcies de la CELS en l'adopció de les tecnologies i documentem la feina feta per tal que sigui replicable en altres projectes. D'altra banda, també proposem activitats pròpies per divulgar i formar en tecnologies lliures, assessorem a altres espais de la ciutat i participem d'altres iniciatives per crear xarxa i posar en valor la sobirania tecnològica i l'ètica digital.

- La Lleialtat Santsenca és un dels pocs equipaments que incorpora una comissió específica sobre tecnologia, i especialment sobre sobirania tecnològica. A què respon aquesta sensibilitat?
Tot i que cada cop més persones usen dispositius digitals, -i per tant, moltíssim programari-, encara són poques les persones que reflexionen sobre qui l'ha fet i per què. Detectem que hi ha una manca d'informació i apoderament digitals generalitzat que fa que iniciatives amb valors, -com escoles, cooperatives o altres equipaments-, promoguin tecnologies que es lucren comercialitzant amb les dades de les persones que hi participen. A l'última fase de reivindicació de la Lleialtat Santsenca, al 2015, van entrar al projecte persones del barri sensibilitzades amb la sobirania tecnològica i l'ètica digital. Entenent el programari lliure com a part del consum responsable de l'equipament, es va voler predicar amb l'exemple i crear un model de bones pràctiques tecnològiques des de la Lleialtec.

- Quin tipus d'activitats desenvolupeu per fer aquesta tasca de divulgació?
D'una banda, -i de cara a la comunicació interna-, vam implementar una àgora de participació digital que ja ha despertat l'interès d'altres espais del barri i de la ciutat: les sòcies de la CELS que volen aprendre-la a fer anar, vénen els dilluns a la comissió Lleialtec per formar-se. D'altra banda, -i de cara al barri i la ciutat-, proposem activitats com berenars tecnològics, festes d'instal·lació de sistemes operatius lliures o trobades d'equipaments. A més, fem traducció de textos d'altres idiomes al català; creem contingut pedagògic propi; donem suport a altres projectes del barri, de la ciutat i del món; participem en esdeveniments tecnològics, cooperativistes i educatius; i promourem un teatretec i una bibliotec per divulgar altrament, a través de les arts escèniques i la lectura.

- També promoveu eines lliures en la gestió i presa de decisió de l'equipament? Quines?
Com a telecomunicacions lliures i neutrals, usem el binomi Guifi.net/eXO; a nivell intern, tant el personal tècnic de l'equipament com les sòcies de la CELS, tenen accés a l'àgora (Discourse) i al núvol (Nextcloud), dos eines cabdals que ajuden a organitzar la informació i fomentar la participació. L'àgora ens serveix d'assemblea permanent online i, -a més d'animar a la participació-,
a través d'ella resolem qüestions més banals que no requereixen d'assemblees físiques. El núvol, que ens serveix per emmagatzemar i compartir arxius, integra també altres eines de gestió, com correu electrònic, gestor de projectes i calendari: els permisos al núvol es determinen en funció de la participació a les comissions. I en un experiment de governança, hem creat una moneda digital!

- Per què creieu que hi ha determinades sobiranies, com ara l'alimentària, que sí s'han entès com a prioritàries entre la ciutadania mentre no ens preocupem tant per la tecnològica?
Creiem que tot és qüestió de temps i recursos: si bé a nivell conceptual, els bits dels programes maliciosos són fàcilment comparables als pesticides agroalimentaris, encara no és habitual fer la connexió entre els valors de l'Economia Social i Solidària i els de les tecnologies lliures i ètiques. El programari és intangible però l'hem de pensar en termes de consum responsable: el núvol no existeix, és l'ordinador d'algú altre... I les grans tecnològiques concentren i domestiquen usuàries en l'ús d'eines concretes, i no en la comprensió dels conceptes que apoderen. És per això que trobem que són les iniciatives amb valors les que han fer ús i promoure tecnologies lliures predicant amb l'exemple i consensuant les eines tecnològiques que fan servir, a més de formar-se i enxarxar-se.

- Quins són els vostres reptes de futur? Com imagineu el futur de l'equipament i com esteu treballant la seva replicabilitat?
El nostre repte de futur és fer sostenibles projectes de tecnologies lliures i ètiques, com associacions, cooperatives o comissions de tecnologia. Pensem que, a cada barri o poble, hi hauria
d'haver coordinadores tecnològiques que vetllin per l'ètica de les eines digitals que s'utilitzen als espais de transformació social. Imaginem una xarxa d'espais i projectes que, -municipals o no-, comparteixin infraestructures i continguts lliures amb l'objectiu d'apoderar les seves veïnes a través de la divulgació i formació específica en tecnologies ètiques. És per això que, des de Lleialtec, volem donar exemple acompanyant a les sòcies de la CELS; assessorant a altres espais d'altres barris; fomentant la formació; i documentant la feina feta a la pàgina web https://tec.lleialtat.cat/.