El Govern de la Generalitat ha aprovat una estratègia per a fomentar el desenvolupament de l’ecosistema blockchain a Catalunya amb l’objectiu de promoure la innovació, el lideratge i l’atracció de talent, inversió i empreses en tecnologies DLT.

Imatge per il·lustrar la notícia sobre la nova estratègia blockchain de Catalunya
Imatge per il·lustrar la notícia sobre la nova estratègia blockchain de Catalunya. Autor: Pexels. 2018. Llicència: BY-SA.

Una blockchain (cadena de blocs) és una tecnologia que permet realitzar un conjunt de transaccions sense que hi hagi una confiança prèvia entre les parts i sense necessitat d’intermediaris. Aquesta tecnologia garanteix les transaccions, les fa irrevocables i també les fa transparents. Tothom pot comprovar quines transaccions s’han fet, la qual cosa permet arribar a un consens de manera distribuïda.

La nova Estratègia blockchain de Catalunya, coordinada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública es basa en un programa d’actuacions al voltant de sis eixos:

  • Administració: millorar els serveis públics mitjançant l’adopció de les tecnologies blockchain i DLT i apostar per la Generalitat de Catalunya com a pionera en la seva aplicació.
  • Promoció: posicionar Catalunya com a país de referència en blockchain i DLT dins del mapa tecnològic internacional i difondre les oportunitats i l’impacte que genera el seu desplegament.
  • Innovació: impulsar la recerca i la innovació mitjançant els centres de recerca i tecnològics, i desenvolupar entorns d’innovació per a la seva adopció en els diferents sectors.
  • Ecosistema: potenciar una nova indústria al voltant de la tecnologia blockchain i DLT i dinamitzar la demanda de serveis i solucions associats a sectors verticals prioritaris.
  • Talent: generar, retenir i atraure talent, tant tecnològic com emprenedor, amb els coneixements i les capacitats necessàries per al desenvolupament d’aquesta nova indústria.
  • Regulació: analitzar les implicacions que té la regulació sobre el desplegament d’aquesta tecnologia i també com es regulen les aplicacions que en fan ús.

Alguns dels projectes que veuran la llum properament en el marc d’aquest programa, es poden conèixer a través d’aquest enllaç.