Portada de la presentació de l'informe "Sociedad en red 2012"
Portada de la presentació de l'informe "Sociedad en red 2012".

Segons aquest informe, el 94% de les llars espanyoles disposen de telefonia mòbil i el 85,8% dels ciutadans/es utilitzen el telèfon mòbil habitualment. Així mateix, l'ús d'Internet també s'ha intensificat. No obstant això, la despesa de les llars en serveis TIC va baixar un 1% l'any 2012.

Les PIME i les grans empreses fan també un ús cada cop més intensiu de la tecnologia. Així, la penetració de l'ordinador arriba al 98,7%, la d'Internet al 97,5% i la del mòbil al 93,8% de les empreses. Les microempreses estan una mica per sota amb un 71,3% que compten amb ordinador, un 65,2% amb connexió a Internet i un 72,4% que fan servir telefonia mòbil.

El programari lliure també té presència a l'informe, que destaca que el 82,4% de les PIME i grans empreses utilitzen algun software lliure.

L'informe també ofereix dades a nivell mundial, tot assenyalant que la xifra d'internautes mundials s'estima en 2.493.000, el que suposa un creixement interanual del 10,7%. Com a tecnologia d'accés a Internet, destaca el creixement de la banda ampla mòbil, que amb 1.529 milions de línies experimenta un creixement del 33,5% l'últim any.

Per a més informació, podeu consultar: