Més Informació:

Educació per la pau, la interculturalitat i el desenvolupament. Aquesta web t'ofereix actualitat, materials, agenda, bibliografia, adreces...cerca el que necessitis o afegeix algun...