Logo Fundació Lluís Vies
Logo Fundació Lluís Vies.

Organisme: Fundació Lluís Vives Fons Social Europeu.

Objectius: Finançar parcialment un informe diagnòstic individualitzat per a l'entitat. Aquest informe es centra en aquestes àrees:

  • Jurídica.
  • Fiscal.
  • Patrimonial i financera.
  • Organitzativa.
  • De comunicació.

Beneficiaris: Entitats sense ànim de lucre amb les següents característiques:

  • Que la seva seu social estigui a alguna de les CCAA esmentades a les bases (Catalunya, entre d'altres).
  • Que tinguin 5 o més treballadors de plantilla estable i a jornada complerta.
  • Que tinguin una antiguitat superior a 2 anys.
  • Que hagin tingut uns ingressos al 2008 situats en el següent interval: 100.000 € - 5.000.000 €.
  • Que ofereixin serveis relacionats amb l'acció social.

Finançament: En el cas de les entitats amb seu social a Catalunya, fins el 50% del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2009.

Més informació: