[Descobrim l'ordinador]

Descripció del material: Fitxes molt visuals i senzilles on es poden veure les diferents parts de l’ordinador i començar a utilitzar-lo: teclat, ratolí, pantalla, etc.
Nivell: Per a col·lectius amb necessitats especials
Format de presentació: diversos PDF
Autoria: Associació Shalom