Cursos on-line de l'àmbit forestal, mediambiental i rural
Cursos on-line de l'àmbit forestal, mediambiental i rural.
  • Curs de formació teòrica per a auditors forestals. 90 hores de formació. Destinat a donar a conèixer les tècniques de l'auditoria forestal, conforme a les normes UNE sèrie 162.000 de Gestió Forestal Sostenible.
  • Curs de prevenció, tractament i reutilització de residus. 30 h. Amb l'objectiu de donar a conèixer la problemàtica ambiental que representa la generació de residus i tots els sistemes i processos de tractament i gestió dels  mateixos.
  • Curs d'energia solar tèrmica i fotovoltaica. 30 h. Pretén mostrar els beneficis ambientals i econòmics de les energies renovables, les potencialitats del sector de l'energia solar i tots els requisits legals i tràmits administratius necessaris.

Els cursos començaran el 4 de maig, en la modalitat on-line. Són gratuïts,però el nombre de places és limitat. Per realitzar els cursos cal formalitzar la preinscripció al web  intrader.ctfc.es.