Curs d'Innovació Oberta en la Gestió de Projectes Culturals (IAC13)
Curs d'Innovació Oberta en la Gestió de Projectes Culturals (IAC13).

El curs és iniciativa de BlackBox Innova i rep el suport de l'Obervatori per a la CiberSocietat (OCS), que ha creat la plataforma Hybrid Learning a través de la qual es desenvolupa el curs. Es tracta d'un espai de formació en competències cibersocials que es basa en un mètode obert, social i personalitzable a cada experiència d'aprenentatge.

Amb l'objectiu d'adaptar l'aprenentatge al món digital de la web, Hybrid Learning busca que els participants puguin adquirir el coneixement més innovador en les temàtiques que són realment del seu interès, construint un itinerari formatiu propi i podent acreditar les competències obtingudes pel camí. Cadascú pot avançar al seu ritme i pot triar els itineraris que l'interessin.

Els coneixements s'organitzen en mons i els itineraris s'anomenen missions. Una missió és una àrea que proposa una sèrie de tasques per obtenir unes competències, gràcies a les quals els i es participants superen la missió i aconsegueixen Badges. Les missions que s'hi poden triar són:

  • Innovació oberta aplicada
  • Economia digital en entorns culturals
  • Crowdfunding
  • Disseny de projectes culturals oberts
  • Disseny de continguts culturals en Xarxa
  • Comunicació cultural 2.0

La matrícula del Curs d'Innovació Oberta en la Gestió de Projectes Culturals (IAC13) és totalment flexible: és possible matricular-se d'una, diverses o totes les missions disponibles al curs, de manera independent i d'acord amb les necessitats d'aprenentatge de cada persona. D'aquesta manera, cada participant pot configurar el seu propi itinerari d'aprenentatge.

Per realitzar la matrícula cal seleccionar a Hybrid Learning les missions associades als badges que es volen aconseguir. El preu de cada missió és de 165€. Les dues primeres i la setena són gratuïtes i hi ha un descompte del 15% si es realitzen totes les missions. La data límit per matricular-s'hi serà el 25 de febrer.