La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa bitbot.cat, organitza una formació de programació i robòtica educativa adreçada a monitors/ores de lleure i persones dinamitzadores que vulguin introduir aquestes disciplines en les seves activitats.

Bitbot.cat
Bitbot.cat. Autor: Bitbot.cat. Llicència: Tots els drets reservats.

L’objectiu del programa bitbot.cat és impulsar la millora de la competència digital dels i de les joves i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques.

El curs de monitors/ores en programació i robòtica educativa s'adreça als treballadors/ores d'empreses o entitats que fan formació de monitors/ores o a entitats sense ànim de lucre que vulguin incorporar les extraescolars de programació i robòtica en la seva oferta d'activitats.

Té una durada de 20 hores lectives que es realitzaran presencialment al Citilab de Cornellà i s'avalua amb l'elaboració d'un projecte amb una dedicació prevista de 10 hores. Se'n faran dues edicions. La primera es realitzarà el 17, 19, 24 i 26 d'octubre, de 9.00 a 14.00 hores. La segona serà el 6, 8, 13, 20 i 27 de novembre, de 15.30 a 19.30 hores.

El termini d'inscripció finalitzarà el dimecres 11 d'octubre a les 12.00 h. És un curs gratuït i la inscripció es realitzarà seguint l'ordre de les sol·licituds.

La formació s'estructura de la forma següent (cada dia de formació es faran dues sessions):

Mòdul 1: Introducció a la programació (10h)

  • Sessió 1: Conceptes bàsics de programació: Ordinadors, programació i robòtica; Introducció a Scratch, programació visual per blocs; Compartir projectes en la Comunitat Scratch. Pràctiques: Mou el teu personatge
  • Sessió 2: Construcció de jocs simples: Estructures bàsiques de programació; Seqüències, condicions  i variables; Enviament de missatges. Pràctiques: Joc del Pong
  • Sessió 3: Histories interactives i simulacions: Preparació d’històries interactives; Esdeveniments, missatges i estat; Gestió del temps de l’historia. Esperes i missatges. Construcció de nous blocs i clons. Pràctiques: Fes una història interactiva
  • Sessió 4: Estructures de dades. Llistes i funcions. Pràctiques: Joc de Memòria visual i auditiva (Simon)

Mòdul 2: Robòtica i món maker (10h)

  • Sessió 1: Introducció a la robòtica educativa: Automatismes, sistemes de controls, robots i robòtica educativa; Conceptes bàsics d’electrònica i del disseny 3D; Plataformes de robòtica. Pràctica: Robots seguidors de línies
  • Sessió 2: Sensors i actuadors: Sensors, del món físic al virtual: potenciòmetres, sensors analògics i digitals; Actuadors, modificant el món físic: LEDs, brunzidors i motors. Pràctica: Semàfor virtual i real
  • Sessió 3: Control del moviment: Tipus de motors i servos; sensors de distància. Pràctica: Cotxe salva obstacles
  • Sessió 4: App Inventor i bluetooth. Pràctica: Control remot de robots amb el mòbil.

Projecte final (10h)

  • Elaborar una proposta didàctica en l’àmbit del curs.