El Punt TIC del Solsonès ha elaborat una guia per desenvolupar un pla d'empresa amb perspectiva de gènere, dins del programa "Projectes Innovadors” d'acord amb l'Ordre TRE/337/2008, patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Pla d'empresa amb perspectiva de gènere
Pla d'empresa amb perspectiva de gènere.

El Punt TIC del Solsonès ens facilita un document (el trobareu adjunt) amb algunes recomanacions de gènere que és aconsellable tenir en compte per a la incorporació de la Igualtat d'Oportunitats en el projecte empresarial.